İŞ HUKUKU

tarihinde yayınlandı

İş Sözleşmeleri Hizmet Sözleşmeleri Toplu İş Sözleşmeleri İş Sözleşmelerinin Feshi İşe iade Davaları İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Davaları. Sakatlanma ve İş Göremezlikten kaynaklanan tazminat Davaları. Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklanan İdari İşlemler ve Davalar. Kıdem Alacağı ve İhbar Tazminatından Kaynaklanan Davalar.

AİLE / MİRAS HUKUKU

tarihinde yayınlandı

Evlilik Öncesi Anlaşmalar Boşanma Velayet Vesayet Anlaşmalı veya Çekişmeli Boşanma Davaları Mal Paylaşım Davaları Nafaka Davaları Uluslararası boyutta Çocuk Kaçırma Davaları Babalık davaları ve nesebin reddi Davaları Vasiyetname Düzenlenmesi Vasiyetname İptal Davası

İCRA VE İFLAS HUKUKU

tarihinde yayınlandı

İcra Müdürlüklerinde her türlü icra takibinin yapılması ve alacak tahsili, İlamlı ve İlamsız İcra Takipleri, Kambiyo Senedine Dayalı Takipler, İpoteğin veya Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İcra Takipleri, İtirazın İptali Davaları, Menfi Tespit Davaları, İstirdat Davaları, Borca ve Takibe İtiraz Davaları, Tasarrufun iptali davaları,Ticareti terk davaları, Alacaklıyı zarara sokmak kasti ile mal varlığını eksiltme ceza davaları, […]

UYGAD’IN HUKUK İŞLERİ BAŞKANLIĞINA AV.BULUT MÜSLÜM GEZER GETİRİLDİ

tarihinde yayınlandı

Kısa adı UYGAD olan Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Cemiyetine katılımlar devam ediyor. UYGAD’ın Hukuk İşleri Başkanlığına GEZER Hukuk Bürosu sahibi ve Tüm Hukukçu Dernekler Federasyonu Başkanı Av.Bulut Müslüm Gezer Getirildi. Mayıs 2016 Yılında Kurulan Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Cemiyeti hem ulusal medyanın hemde yerel medyanın yer aldığı basın cemiyetinden oluşuyor. Aralarında Gazeteci, Yazarların çoğunlukta olduğu […]

Hukukçular Cemiyeti Federasyon kurdu

tarihinde yayınlandı

Av. Bulut Müslüm Gezer Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nda yoğun çalışmalara imza atarken Hukukçular Federasyonu’nu da faaliyete geçirdi. Tüm Hukukçu Dernekler Federasyonu çatısına Gazeteci – Yazar Mehmet Derviş Canbekli’yi de basın danışmanlığına getiren Başkan Gezer emin adımlarla yoluna devam ediyor. Mercekhaber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Canbekli sordu, Gezer anlattı: Gezer Hukuk bürosu ne zaman ve nasıl […]