Faaliyet Alanlarımız

AİLE / MİRAS HUKUKU

 • Evlilik Öncesi Anlaşmalar
 • Boşanma
 • Velayet
 • Vesayet
 • Anlaşmalı veya Çekişmeli Boşanma Davaları
 • Mal Paylaşım Davaları
 • Nafaka Davaları
 • Uluslararası boyutta Çocuk Kaçırma Davaları
 • Babalık davaları ve nesebin reddi Davaları
 • Vasiyetname Düzenlenmesi
 • Vasiyetname İptal Davası