İCRA VE İFLAS HUKUKU

 • İcra Müdürlüklerinde her türlü icra takibinin yapılması ve alacak tahsili,
 • İlamlı ve İlamsız İcra Takipleri,
 • Kambiyo Senedine Dayalı Takipler,
 • İpoteğin veya Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İcra Takipleri,
 • İtirazın İptali Davaları,
 • Menfi Tespit Davaları,
 • İstirdat Davaları,
 • Borca ve Takibe İtiraz Davaları,
 • Tasarrufun iptali davaları,Ticareti terk davaları,
 • Alacaklıyı zarara sokmak kasti ile mal varlığını eksiltme ceza davaları,
 •  Kendi mevcudunu eksiltme, ceza davaları,
 •  Hileli iflas davaları