İŞ HUKUKU

  • İş Sözleşmeleri
  • Hizmet Sözleşmeleri
  • Toplu İş Sözleşmeleri
  • İş Sözleşmelerinin Feshi
  • İşe iade Davaları
  • İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Davaları.
  • Sakatlanma ve İş Göremezlikten kaynaklanan tazminat Davaları.
  • Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklanan İdari İşlemler ve Davalar.
  • Kıdem Alacağı ve İhbar Tazminatından Kaynaklanan Davalar.