İŞ HUKUKU

İş Sözleşmeleri Hizmet Sözleşmeleri Toplu İş Sözleşmeleri İş Sözleşmelerinin Feshi İşe iade Davaları İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Davaları. Sakatlanma ve İş Göremezlikten kaynaklanan tazminat Davaları. Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklanan İdari İşlemler ve Davalar. Kıdem Alacağı ve İhbar Tazminatından Kaynaklanan Davalar.