İCRA VE İFLAS HUKUKU

Posted Faaliyet Alanlarımız içinde yayınlandı

İcra Müdürlüklerinde her türlü icra takibinin yapılması ve alacak tahsili, İlamlı ve İlamsız İcra Takipleri, Kambiyo Senedine Dayalı Takipler, İpoteğin veya Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İcra Takipleri, İtirazın İptali Davaları, Menfi Tespit Davaları, İstirdat Davaları, Borca ve Takibe İtiraz Davaları, Tasarrufun iptali davaları,Ticareti terk davaları, […]